Hoeveel vergoedt de basisverzekering als ik naar de diëtiste ga?

Uw basisverzekering vergoedt 3 uur dieetadvisering, u kunt er meestal zonder verwijzing gebruik van maken!

Diëtetiek is tegenwoordig direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts of specialist naar een diëtist kan gaan met vragen over voeding en diëten. Ik heb de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om zorgvuldig te kunnen signaleren of u bij mij aan het goede adres bent of dat u (ook) naar een arts moet.

Vanaf 1 januari 2018 heeft u recht op vergoeding van 3 uur dieetadvisering vanuit uw basisverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden echter alleen indien u een verwijzing van uw arts heeft. Als 3 uur niet voldoende is en u aanvullend verzekerd bent, dan kunt u via de aanvullende verzekering ook nog recht hebben op een vergoeding. Dit verschilt per verzekeraar. Ik raad u daarom aan in alle gevallen een en ander vooraf te informeren bij uw verzekeraar. U kunt natuurlijk ook even in de polisvoorwaarden kijken.

Daarnaast kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, te hoog cholesterolgehalte of hypertensie). Uw huisarts kan u vertellen of uw verwijzing hieronder zou kunnen vallen. Vergoeding vanuit de ketenzorg valt niet onder het verplichte eigen risico.

Voor alle duidelijkheid: wettelijk is een verwijzing naar de diëtist niet nodig, maar om voor (aanvullende) vergoeding in aanmerking te komen heeft u er misschien wel een nodig. Als u de kosten niet vergoed krijgt, geldt in mijn praktijk een tarief van € 15,- per kwartier.