Rianne Mulder is lid van de Vereniging van Diëtisten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

U bent bij mij verzekerd van vakbekwame adviezen en persoonlijke begeleiding

Diëtisten zijn professionals op het gebied voeding. In de Wet BIG is de opleiding voor het beroep geregeld en de deskundigheid omschreven.

Daarbij is bepaald dat het recht tot het voeren van de titel diëtist is voorbehouden aan personen die de HBO-opleiding Voeding & Diëtetiek met goed gevolg hebben afgerond. Ik heb dat gedaan aan de Hoge School van Arnhem en Nijmegen. Al tijdens mijn praktijkstage heb ik gemerkt dat persoonlijke begeleiding heel erg belangrijk is. Ieder mens is immers anders.

Als gediplomeerd diëtiste ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. U bent dus verzekerd van een vakbekwaam advies! Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Ik ben daartoe aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Klik hier voor meer informatie.